با سلام
دو منبع تغذیه 220 ولت ac دارم جدا از هم.
میخوام برق رسانی به صورتی باشه که وقتی جریان برق اولی قطع شد دومی هم به صورت خودکار قطع بشه و نیاز به قطع دستی نباشه
از چه ماژولی استفاده کنم؟