با سلام
من دنبال یه ماژول ارسال داده بر روی خط برق به فاصله حد اکثر ۳۰ متر (بیشتر هم جواب داد مهم نیست) هستم. یک بایت داده ارسال میکنم و یک بایت دریافت. چیزی که برای من مهم هست اینه که مدت زمانی که طول میکشه اون بایت توی میکرو تولید میشه و قراره اون ور خطوط برق (پس از گذشتن از ماژول های ارسال داده بر روی خط برق) توسط یه میکرو دیگه دریافت بشه باید کمتر از 100 میکرو ثانیه باشه.

با این شرایط چه ماژولی رو پیش نهاد میدید؟
با تشکر