سلام دوستان
میشه پرینتر حرارتی سریال ttl را با مبدل usb to seryal راه اندازی کرد
اگه می شه ساده ترین کد هایی که باید بفرستیم تا یک کارکتر را چاپ کند چی هست ؟