سلام دوستان.
من یه ماژول GPS دارم که چهار تا پین خروجی داره.
VCC-RX-TX-GND

یک ماژول تبدیل هم دارم که TTL رو به USB تبدیل میکنه و این هم 5 تا پین داره به نامهای 3V3 و TXD و RXD و GND و +5V. (لطفا هر دو لینک رو ببینید)

حالا من به این ترتیب این دوتا رو به هم متصل میکنم و وقتی یو اس بی رو به کامپوتر میزنم و درایور تبدیل USB رو میریزم کامپیوتر GPS رو تشخیص میده و همه چیز بدون مشکل انجام میشه:

GND از GPS به GND از مبدل
TX از GPS به RX از مبدل
RX از GPS به TX از مبدل
VCC از GPS به 3V3 از مبدل


حالا من میخوام بدونم آیا میتونم ماژول GPS رو به صورت بیسیم (از طریق این ماژول یا این ماژول) به ماژول تبدیلم متصل کنم تا مجبور نباشم GPS رو با سیم به مبدل متصل کنم؟