سلام ميخوام يه هگزا كوپتر بسازم در سايز حداقل 70*70 چقدر هزينه قطعاتش ميشه