سلام یه اموزش دیدم ساخت سی ان سی بود که با grblکار میکرد
اول فایل هگز رو اردوینو اپلود میکرد بعد تبدیل میشد به سی ان سی
مگر نباید ما اول پورت های اردوینو رو مشخص کنیم؟
مثلا استپر شاید کسی دوست داشت به پورت 5-4-3-2اردوینو وصل کنه
اردوینو از کجا میفهمه استپر به کدوم پورت متصل هست؟