سلام ، میخوام فقط با ماژول NodeMCU چندتا رله رو کنترل کنم ، اونم به این صورت که در صورتی که مودم ADSL ام روشن هست اتوماتیک بهش وصل بشه یعنی در شبکه داخلی وجودداشته باشه ودر صورتی که مودم خاموش بود خودش به عنوان یک AP بشه ازش استفاده کرد و بهش متصل بشم برای کنترل رله ها ؟ سیم بندی رو میدونم توی برانامه نویسیش مشکل دارم کسی میتونه نمونه کدی بهم بده ؟ ممنون