سلام ببخشید من تازه این آردوینو گرفتم به همراه نرم افزارش اما یه ارور عجیب میده
در ضمن بگم که این نرم افزار پورت com4 رو میاره و میشه مشخصات بورذ رو گرفتم اما موقع آپلو مشکل داره :|

Arduino: 1.6.10 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"

Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM4"
An error occurred while uploading the sketch

لطفا راهنمایی کنین خسته شدم به خدا
مدل بوردم هم هست Uno هست