سلام
آیا میشه با کتابخانه ی نمایشگر 2.2" با پردازنده ی ili9225 رو با کتابخانه ی ili9341 وفونت های مربوط به این کتابخانه راه انداخت؟