کسی اینجا امکان وارد کردن 6+2 پین برق کارت گرافیک( مادگی ) رو داره.حدود 300 تا میخوام. همونی که وصل کابل برق میشه.
یا اگه کسی موجود داره.هر تعداد موجوده یک پیام بدین. البته بدون کابل میخوام و اینکه پین هاش خارج باشه تا بشه سر هم کرد.