ماژول Wifi+GPRS+camera dual module A20 :

از این ماژول قفط یکبار برای تست استفاده شده است و همراه این ماژول 2 عدد آنتن وجود دارد
ماژول ماژول GSM مینی با تراشه A6 :
از این ماژول فقط یکبار برای تست استفاده شده است و آنتن رو باید جدا خودتون تهیه کنید

هر دو 115000 تومان