از این نمایشگر فقط دو بار برای تست استفاده شده است و حتی محافظ صفحه ی اون برداشته نشده است
قیمت 150000 تومان